• Nazovite nas: 095/ 7546 - 396

Pravilnik Dječjeg Grada

Radno vrijeme

Radno vrijeme Dječjeg Grada naznačeno je na stranici ‘Kontakt’ i na ulazu u Dječji Grad.

Radno vrijeme za praznike i blagdane zasebno će se definirati i objaviti na web stranicama.

Dječji Grad može biti zakupljen za korporativne evente i privatna događanja te će navedeni dan ili dane biti zatvoren. Obavijest će biti objavljena na internet stranici Dječjeg Grada.

Boravak djece

Dječji Grad namijenjen je djeci od 4 do 8 godina starosti.

Mlađa djeca mogu dolaziti zajedno s roditeljima na predstave i rođendane gdje je uzet ‘kutak za roditelje’. Zabavni programi nisu za mlađu djecu jer uključuju poligon igre sa zadatcima i preprekama koje su za njih prezahtjevne.

Kapacitet Dječjeg Grada je ograničen na broj djece definiran aktivnostima koje se provode tog dana. Svaka aktivnost ima zaseban maksimalan broj djece ili osoba koji može prisustvovati.

Kada se organiziraju aktivnosti (predstave, zabavni programi) na kojima mogu samo djeca prisustvovati, to će biti naznačeno u opisima događanja.

Za vrijeme organizacije rođendana ili nekih drugih događaja izvan redovnog programa Dječjeg Grada, broj djece može biti povećan. Dječji Grad zadržava pravo da na licu mjesta smanji ili poveća broj djece te dopusti u izvanrednim situacijama ulaske roditelja.

Rezervacije

Svaki sadržaj u Dječjem Gradu potrebno je rezervirati.

Kontakti za pojedine rezervacije navedeni su pod ‘Kontakti’.

Rezervacije se drže 48 sati unutar kojih je potrebna uplata za odabrani sadržaj. U slučaju neplaćanja rezervacija se briše te se mjesto oslobađa.

Odjeća i obuća

Za boravak u Dječjem Gradu obavezne su čiste papuče ili čiste čarape. Natikače, crocs-ice, japanke i slična obuća nije dopuštena. Svi (djeca i odrasli) se izuvaju prije ulaska u prostor.

Preporučamo da su djeca u sportskoj odjeći koja će im omogućiti da neometano sudjeluju u aktivnostima, odjeći koja se smije zaprljati i slično.

Osobne stvari

Prilikom ulaska u Dječji Grad svi su dužni ostaviti svoju odjeću i obuću u za to namijenjen prostor (garderoba).

Dječji Grad ne odgovara za osobne i vrijedne stvari ostavljene u zajedničkom prostoru te molimo da sve vrijedne stvari roditelj, skrbnik ili osoba odgovorna za dijete odnese sa sobom.

Nije dopušteno dovođenje životinja te unošenje igračaka ili bilo kojih drugih predmeta koje su opasne za zdravlje i sigurnost djece. Nisu dopušteni lančići, narukvice, prstenje, naušnice, vezice, bedževi, špagice, trakice, vrećice i drugo. Djelatnici Dječjeg Grada samostalno procjenjuju opasnost predmeta te ga uklanjaju.

Naplaćivanje aktivnosti i boravka djece

Boravak djece  i sudjelovanje na aktivnostima i programima naplaćuje se po cjeniku važećem na dan dolaska u Dječji Grad.

Dječji Grad zadržava pravo da mijenja Cjenik sukladno sadržajima koji su na programu u Dječjem Gradu.

Plaćanje se vrši prije ulaska djeteta u Dječji Grad.

Plaćanje u Dječjem Gradu moguće je samo u gotovini, a unaprijed putem internet bankarstva uz prethodnu rezervaciju ulaznica i dovoljan vremenski odmak da uplata bude vidljiva na netbankingu. Uplate koje nisu vidljive ne uvažavamo.

Upis djece

Prilikom dovođenja djeteta na rođendan ili na aktivnost na kojoj ne borave roditelji, obavezan je upis djece u naš prijavni obrazac koji se nalazi u garderobi. Osobe koje dovode djecu dužne su ispuniti sve podatke koji se traže u Prijavnici.

Dolazak i aktivnosti

U Dječji Grad dijete može prijaviti samo roditelj, zakonski zastupnik ili druge punoljetne osobe odgovorne za dijete uz predočenje osobne iskaznice, a po njega mora doći ista osoba ili osoba koja se navede u obrascu za prijavu uz također predočenje svoje osobne iskaznice.

Osoba koja dovodi dijete obavezno mora ispuniti svoje osobne kontakt podatke u Prijavnici te biti čitavo vrijeme djetetova boravka u Dječjem Gradu dostupan na navedni kontakt broj mobitela.

Obaveza je osobe koja dolazi po dijete doći najkasnije 5  minuta prije isteka vremenskog roka za djetetov boravak. Svako kašnjenje po dijete naplaćuje se po važećem cjeniku Dječjeg Grada. U slučajevima ne javljanja na kontakt mobitel ili kašnjenja dužeg od 30 minuta, a da pritom niste kontaktirali i obavijestili djelatnike Dječjeg Grada, biti će kontaktirat Centar za socijalnu skrb nadležan za područje u kojem se nalazi Dječji Grad.

Bolesti, alergije i lijekovi

Djeca koja boluju od zaraznih bolesti ili za koju djelatnici Dječjeg Grada smatraju da su potencijalno zarazni, da će se još više razboliti ili da nisu još dovoljno prebolili bolest, ne smiju privremeno boraviti u Dječjem Gradu.

Djeca koja piju lijekove ne smiju boraviti u Dječjem Gradu.

Potrebno je prilikom prijave djeteta naglasiti ukoliko je dijete alergično ili prima lijekove za alergiju.

Privremena i trajna zabrana dolaska

U prostoru Dječjeg Grada nisu dozvoljene nikakve aktivnosti koje bi bile suprotne pravnom poretku i društveno prihvaćenim moralnim normama.

Roditelj, zakonski zastupnik ili odgovorna osoba dijeteta koje ometa izvođenje aktivnosti u Dječjem Gradu samovoljnim ponašanjem, neprimjerenim ponašanjem (griženje, udaranje, tučnjavu, bacanje, neprimjeren govor i slično), neprestanim intenzivnim plakanjem ili koje na bilo koji drugi način zahtjeva individualan pristup animatora prema njemu, biti će pozvan putem telefona da hitno dođe po dijete.

Nedisciplinirano ponašanje nije dozvoljeno unutar Dječjeg Grada te djelatnici imaju pravo udaljiti dijete koje se neprimjereno ponaša i zabraniti buduće dolaske.

Djelatnici Dječjeg Grada autonomno je u odluci kojom će odrediti trenutni kapacitet djece na aktivnostima i vrijeme boravka pojedinog djeteta u igraonici.

Djelatnici Dječjeg Grada nisu dužni objasniti zašto nekom djetetu nije dozvolilo ulaz ili daljnji boravak na aktivnostima.

Ozljede i hitne situacije

Kada se dogode blaže ozljede o istima se piše izvještaj te osoba odgovorna za dijete dobiva sve informacije o nastaloj ozljedi usred izvođenje aktivnosti, sadržaja ili međusobne igre ili konflikta između djece.

U slučajevima težih ozljeda djeteta ili djece osoba koja je dovela dijete će momentalno biti obaviještena o istom.

Dio osoblja (stalno zaposleni djelatnici) imaju položen tečaj Prve pomoći te su obučeni za procedure u slučajevima opasnosti i hitnih situacija. Prilikom prijave djeteta osoba odgovorna za dijete može dati pristanak da naši djelatnici pruže najhitniju pomoć dok ne dođe Hitna služba.

Fotografiranje i snimanje

Fotografiranje i snimanje dozvoljeno je isključivo djelatnicima Dječjeg Grada sa  službenim fotoaparatom. Fotografije će biti korištene u svrhu web foto galerije na web stranici Dječjeg Grada (www.djecjigrad.hr) uz obavezno prikrivanje lica.

Snimanje i fotografiranje izvedbi nije dopušteno te će osobe koje isto ne poštuju biti zamoljene da napuste Dječji Grad.

Odobrenje za ostale prateće aktivnosti

Za sve dodatne, prateće aktivnosti koje su uključene u program Dječjeg Grada kao nadopuna aktivnosti  (npr. facepainting) prilikom prijave djetata u Dječji Grad, osoba zadužena za dijete isto mora odobriti. Ukoliko se osoba koja dovodi dijete ne složi da njegovo dijete sudjeluje u navednoj aktivnosti, to dijete neće sudjelovati. Aktivnost će se provesti s ostalom djecom za koje su njihovi roditelji ili skrbnici dali odobrenje.

Odricanje od odgovornosti

Roditelj, zakonski zastupnik ili osoba odgovorna za dijete u Dječjem Gradu ostavlja dijete na vlastitu odgovornost te Dječji Grad ne odgovara za moguće povrede i ozljede uzrokovane nepravilnim, nesigurnim i nesmotrenim upotrebom opreme i igračaka, ozljede koje si djeca međusobno nanesu i eventualne zaraze.

Sva djeca koja borave u Dječjem Gradu osigurana su Merkur osiguranjem te ćemo skrbnike djece, u slučajevima težih ozljeda, povezati s agentom s kojim ćete dalje riješiti osiguranje.

lampa-pcela-569x1024